medicinsk träning

Pris

Pris: 750 kronor per tillfälle

intresseanmälan

rörelse som medicin

Medicinsk träning handlar om att minska sjukdoms- och smärtproblematik med hjälp av korrekt rörelse och träning.

Jag är specialutbildad för att hjälpa människor med olika sjukdomar, diagnoser och smärtproblematik.

När jag träffar en ny klient börjar vi alltid med en konsultation. Där får du berätta om din bakgrund, ditt nuläge och ditt önskade läge. Först därefter kan jag göra en bedömning om och hur jag kan hjälpa dig.

När vi träffas andra gången gör vi tillsammans några funktions- och rörelseanalyser för att jag ska kunna ta fram det bästa tränings/rörelseupplägget för just dig.

Jag arbetar med få klienter under lång tid för att på så sätt säkerställa kvalitet, hållbarhet och service.